Serileştirilmiş ürünlerin siparişlerinin toplması ve dağıtımı operasyonu, standart toplama ve dağıtım operasyonlarından farklıdır. Standart sipariş toplama operasyonunda her bir sipariş kalemi temel ürün iken, serileştirilmiş operasyonlarda sipariş kaleminin altındaki her bir ürün temel üründür. Her bir ürünün seri numarası, yerel veritabanı ve otorite veritabanında bulunan durumu sevkiyat öncesinde önem arz etmektedir.

Serileştirme konularındaki tecrübelerimizi ve ürünlerimizi kullanarak endüstrisinin operasyonel problemlerine lojistik çözümleri üretmekteyiz. Ürettiği lojistik çözümleri karekodlu ürünlerin depolamadan, sevkiyata kadar tüm süreçleri uçdan uca kapsamaktadır. Özellikle sipariş toplama operasyonunda minimum alan gereksinimi ile en fazla verimi sunabilecek konveyör ve toplu okuma sistemi destekli lojistik çözümleri vardır.

Ülkemizde otoritenin yönetmiş olduğu serileştirilmiş karekodlu ürünler şimdilik yalnızca ilaç endüstrisi içerisinde hareket ettiğinden, spesifik olarak ilaç lojistiği hizmeti veren firmaların problemlerine odaklanılmıştır. Fakat özellikle olası veteriner ilaçları, kozmetik ürünler ve medikal ekipmanların serileştirilmesi projelerinde ortaya çıkması muhtemel lojistik problemleri için hazırlanmış çözümlerimiz bulunmaktadır.