İlaç Takip Sistemi Çözümleri

Küreselleşen Dünya’da üretimi gerçekleştirilen ilaçların serileştirilmesi ve izlenebilir olması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dünya’daki ilk gerçekçi ilaç izlenebilirliği senaryosu da Türk ilaç endüstrisi tarafından uygulanmıştır. TİTCK tarafından yönetilen İlaç Takip Sistemi projesine ilk günden beri çözümler üretiyoruz.

Bir ilaç firmasındaki farklı operasyonlara ilaç takip sistemi açısından bakıldığında, her bir sektör oyuncusu firmanın endüstri standartları çerçevesinde temel ortak ihtiyaçları vardır. Fakat firmaların ilaç takip sistemi için kendi özel uygulamalardından kaynaklı faklı gereksinimleri de olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle bir ilaç firmasının ürün serileştirme operasyonları tasarlanırken üretimden satışa, depolamadan sipariş toplamaya kadar bir çok açıdan analiz yapmak gerekmektedir.

Firmamız ilaç endüstrisinde yüzden fazla farkı niteliklerde operasyona ilaç takip sistemi odaklı çözümler üretmiştir. Çözüm ürettiğimiz operasyonları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

 • İlaç Üretim tesislerine serileştirme çözümleri entegre ederek kutu üzerine karekodlama ve doğrulama.
 • Serileştirilmiş kutuların sevkiyatında izlenebilirliğin sağlanmasını sağlayacak  hiyerarşilerin hazırlanması.
 • Serileştirme sonucunda ortaya çıkan verilerin otorite veya paydaşlar ile elektronik olarak paylaşılması.
 • Serileştirme operasyonlarının bilgisayarlı validasyonlarının gerçekleştirilmesi.
 • Serileştirme verilerinin WMS sistemleri ile entegrasyonu.
 • Uluslararası firmaların tek merkezli ürün serileştirme sistemleri ile entegrasyon.
 • Serileştirilmiş ürün tabanında gerçekleştirilen etkin ve verimli sipariş toplama sistemleri.
 • Soğuk zincirin korunması gereken ilaç ve aşıların karekolanması, devam eden süreçte hiyerarşilerinin hazırlanması.
 • Serileştirme esnasında gözle görünemeyen kodlama teknolojileri ile ekstradan güvenlik sunulması.
 • Farklı ülkelerin yönetmeliklerine uygun serileştirme operasyonları.

Çözümlerimiz İlaç Takip Sistemi operasyonların tüm yazılımsal ve donanımsal gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Ürettilen donanımlar ve geliştirilen yazılımlar uluslararası standartların işaret ettiği kurgular göz önüne alınarak birbirleri ile entegre çalışabilmektedir. Bu sayede herhangi bir serileştirme operasyonunu uçtan uca çözüme kavuşturabildiğimiz gibi, küçük bir parçasına da çözüm üretebilmekteyiz.

Ürettiğimiz serileştirme çözümleriz sadece Türkiye’de uygulanmakta olan ilaç takip sistemi ile değil, daha bir çok ülkenin uygulamayı düşündüğü track and trace sistemi ile de bütünleşik çalışabilme yeteneğine sahiptir. Uluslararası yönetmelikleri takip eden kardeş firmamız Visionera ile ülkemizde üretilen bu katmadeğerli projelerin uluslararası pazarda tanıtımını da gerçekleştirmekteyiz.

Faydalı Linkler

 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Takip Sistemi Portalı
 2. Sağlık endüstrisi için GS1 uygulamaları.
 3. Visionera ilaç endüstirisi için uluslararası serileştirme çözümleri