İlaç Takip Sistemi Bildirim Yazılımı

TransMAT Sender ilaç ithalatı yapan ve ithal ettiği ilaçları bir lojistik deposunda karekod ile serileştiren firmaların İlaç Takip Sistemi ve Paket Takip Sistemi bildirim problemlerini çözmek amacı ile tasarlanmış yazılımımızdır. Tüm İlaç Takip Sistemi bildirim operasyonunu lojistik hizmeti sağlayıcınızdan gelen ve sürece uygun tasarlanmış herhangi bir formatdaki XML dosya kümesi ile yönetebilirsiniz.

İlaç Takip Sistemi bildirimlerini otomatik olarak gerçekleştirebileceğiniz gibi opsiyonel yapısında ufak bir değişiklik yaparak  manuel bildirimler gerçekleştirebilir, süreçte aksayan noktaları gözlemleyebilirsiniz. TransMAT Sender’ın güçlü hata izleme algoritmaları sayesinde bildirimlere veri teşkil edecek olan XML dosyalarında oluşabilecek mükerrer kayıt gibi kritik hataları, bildirim aşamasına geçmeden takip edebilme ve gerekli önlemleri alabilme yeteğine sahip olacaksınız. TransMAT Sender ile aşağıdaki listenen bildirimlerin tümünü gerçekleştirebilirsiniz.

 • Üretim Bildirimi : Üretilen veya ithal edilen ürünlerin İlaç Takip Sistemi’ne kayıdının yapıldığı bildirimdir. Üretici ve ithalatçı ilaç firmaları üretttikleri her bir karekodun bilgisini İlaç Takip Sistemine bildirmek zorundadır. Üretim bildirimi sonucunda oluşan veri İlaç Takip Sistemi’nin temel veri kaynağıdır.
 • Satış Bildirimi : Paydaşlar arasındaki ilaç ticaretini kayıt altına alan ve ilacın son sahibinin belirlenmesini sağlayan bildirimdir. Satış bildirimi bedelli yada bedelsiz olsun her satış operasyonunda alıcı taraf belirterek yapılır.
 • Deaktivasyon Bildirimi : Bir ilacın son kullanma tarihinin geçmesi, ambalajının ve niteliğinin bozulması gibi durumlarda İlaç Takip Sistemi’nde pasifleştirilmesi gerekmektedir. Deaktivasyon bildirimi ile serileştirilmiş ürünün verisi silinmemekte sadece pasifleştirilmektedir. Bir  paydaş yalnızca aitliği kendisinde  olan ürünün imhasını gerçekleştirebilir.
 • Sarf Bildirimi : Bir ilaç ambalajı içerisinde çoğu kez birden fazla ilaç bulunmaktadır. Bazı özel durumlarda ilaçlar bölünerek farklı hastalar için kullanılabilir. Bu durumda bir kutu ürün değil bir adet ürün hastaya verilmiş olur.  Bu gibi durumların eczane ve hastanelerde oluşması durumunda yapılan bildirimdir.
 • Mal Alım Bildirimi : Alıcının kendisine satılan ürünü kabul ettiğini onaylayan bildirimdir. Mal alım bildirimi yapıldığıda ilaç artık alıcının sorumluluğuna geçmiştir. Kendisi satış bildirimi yapana değin ilacın saklandığı koşullardan alıcı sorumlu olacaktır. Mal alım bildirimi yapılmadan satış bildirimi yapılamaz. 
 • Mal İade Bildirimi : Kabul edilen ilacın herhangi bir sebepten ötürü satıcıya iade edilmesi gerektiğinde yapılan bildirimdir.
 • Satış İptali Bildirimi : Gerçekleştirilen bir satışın herhangi bir sebepten ötürü iptal edilmesi durumunda yapılması gereken bildirimdir.
 • Mal Devir Bildirimi : İlaç takip sisteminde kayıtlı olan ilaçların aynı alanda hizmet veren bir başka firmaya devir edilmesi durumunda yapılacak olan bildirimdir. Genelde ruhsat devirlerinde ve tüzel kişilik değişikliklerinde kullanılmaktadır. 
 • Mal Devir İptali Bildirimi : Mal deviri işleminin iptal edilmesi durumunda yapılması gereken bildirimdir.
 • İhracat Bildirimi : İhraç edilen ilacın İlaç Takip Sistemi’nden çıkartılması için yapılan bildirimdir. 
 • İhracat İptali Bildirimi : İhracat bildiriminin herhangi bir sebepten ötürü iptal edilmesi durumunda bu bildirim yapılır. 
 • PTS Bildirimi : Paydaşlar arasında hareket eden bağ, koli, palet gibi taşıma birimlerinin içerdiği karekod bilgisinin transferini sağlayan sisteme yapılan bildirimlerdir. 

Tüm TransMAT Serisi Yazılımlar 21 CFR 11 kontrol listesi ile test edilebilir ve Validasyonu yapılabilir olarak tasarlanmıştır.

Yüksek miktarda verinin etkin ve verimli yönetimi esası göz önüne alınarak hazırlanmış olan TransMAT Sender  ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçin.